INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tato internetová stránka pod doménou www.skodaplus.cz („Stránka“) je provozována společností ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“ nebo „my“) za účelem poskytování služeb uživatelům („Uživatel“ nebo „Vy“) Stránky. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů („Prohlášení“) se vztahuje na osobní údaje o Vás, které jsou zpracovávány námi nebo naším jménem. Toto Prohlášení obsahuje zejména (i) jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, (ii) jakým způsobem tyto údaje získáváme, (iii) jakým způsobem tyto údaje používáme a zpracováváme, (iv) komu tyto údaje případně předáváme, (v) jak tyto údaje chráníme a (vi) jakým způsobem Vám mohou být tyto údaje zpřístupněny, příp. jakým způsobem můžete tyto údaje aktualizovat. Tímto Prohlášením poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováním.

Toto Prohlášení můžeme z času na čas aktualizovat. Na Stránce budou uveřejněny jakékoliv změny tohoto Prohlášení a v případě podstatných změn budete upozorněn(a).

Prodej vozu a poskytování poprodejních služeb

Účel zpracování:

Realizace prodeje vozu

Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje využíváme při všech krocích, které jsou nutné k tomu, abyste si mohli zakoupit jeden z našich vozů, tedy pro vytvoření objednávky Vašeho budoucího vozu a následného uzavření a plnění kupní smlouvy, včetně vytvoření faktury a následné předání Vašeho vozu u obchodního partnera.

Oprávnění ke zpracování:

Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, transakční údaje, technické údaje o produktu.

Doba zpracování a archivace:

10 let od uzavření smlouvy.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Členové distribuční sítě.

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.


Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.

Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.

Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.

Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.

Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.

Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností ŠKODA AUTO ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

Elektronicky na adrese:

http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/

Telefonicky na tel. čísle:

800 600 000

Písemně na adrese:

ŠKODA AUTO a.s. tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost ŠKODA AUTO požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO.

Možnost podání stížnosti


Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
234 665 111
http://ww.uoou.cz/

Výhody
ŠKODA Plus

Prodejní systém u certifikovaných prodejců ŠKODA AUTO a.s.

  • Roční kontrola zdarma
  • Tovární záruka ŠKODA AUTO
  • Výhodné pojištìní vozu
Více informací

Financování
ojetých vozů

Vybrali jste si vůz? My vám ho pomůžeme chytře financovat.

  • Nízká splátka
  • Bez poplatků
  • Bez navýšení
Více informací

Hlídací
pes

Sdělte nám o jaký vůz máte zájem a hlídací pes vás automaticky upozorní na naskladnění požadovaného vozu.

Chci nastavit poptávku
Volkswagen Financial Services. Cesta k mobilitě. Škoda Financial Services.
Cesta k mobilitě.
Das WeltAuto. Kvalitní ojeté vozy. Garantováno. Das WeltAuto. Kvalitní ojeté vozy. Garantováno.